Binnenste buiten gekeerd

De titel alleen al raakt mij, dit schrijven komt vanuit mijn binnenste en tranen vullen mijn ogen.
De innerlijke tranen die branden en lijken achter te blijven, ze komen niet, ze vallen niet naar beneden.
Deze tranen die niemand ziet, maar wel voelbaar en aanwezig zijn.

Mogen deze tranen er zijn? Deze brandende innerlijke tranen die je doet denken aan een gebeurtenis die zo groot was, zo intens en verdrietig, waar geen woorden voor zijn en waar je kaken alleen al op slot gaan. Waar je enerzijds je schrap wil zetten voor wat er komen gaat en anderzijds er doorheen wil gaan. Maar hoe ga je hiermee om?

Gun en geef jezelf onbeperkte tijd.
Nu denk je misschien, maar het moet toch een keer afgelopen zijn?
Jezelf op de kop geven en zeggen ‘het is nu klaar’ of welkom heten wat je ervaart en voelt?
Waarschijnlijk voel je het al, tijdens het lezen. Het voelt zoveel milder en zachter, als je het welkom heet.
Doe je dit niet, dan kan je in een staat van verkramping gaan en op de één of andere manier komt het eruit. Je barst uit in een emotionele tornado en dan heb je helemaal geen grip meer en verval je in een patroon. Want wij mensen willen graag controle en grip, alleen als je dit overgeeft aan je Hemelse Vader, dan krijg je door Hem regie.

Waar heb jij behoefte aan?
Hoe kan je expressie geven aan wat je voelt?
Heb hierin ook geduld met jezelf en kijk wat bij jou past. Ga die wandeling maken, ga tekenen, wees stil en kijk naar buiten, voel je dat je opgekruld op de bank wil liggen, doe het. Wil je erover schrijven, stuk fietsen of boksen? Luister je graag naar muziek en dans je graag?
Ga kleien, schilderen en duik in het Woord van God. Welke Bijbeltekst raakt jouw hart, deel het met je Hemelse Vader.

Als alles niet lijkt te werken en dan?
De golven lijken soms over je heen te gaan en de onrust die je voelt, het wil maar niet.
Vaak is er van binnen een ‘plichtsgevoel’ dat je toch iets moet doen, dan is het hoogtijd om je Hemelse Vader te ont-moeten.
Samen met Hem zijn, niets meer en niets minder. Want jij mag er zijn, hoe je bent en hoe je ook voelt. Als alles anders gaat dan je had gepland of had bedacht, koester je dan bij Hem in Zijn Hemelse omarming die Hij jou zo graag wil geven.

 

Vaak is er van binnen een ‘plichtsgevoel’ dat je toch iets moet doen,
dan is het hoogtijd om je Hemelse Vader te ont-moeten.

Waar jij doorheen bent gegaan, het is niet het einde. Het is een nieuw begin, laat je omhelzen door die Enige Ware Liefde.
Hij weet waar je precies doorheen bent gegaan, hoe je je voelt. Als je probeert jezelf te begrijpen, terug te halen hoe het gegaan is en wat je anders had kunnen doen. Blijf je zo hangen in een neerwaartse spiraal, daar kom je dan ook niet uit.

Richt je omhoog, de Enige troost in leven & sterven, rust & vrede is alleen te vinden in Jezus Christus!

Begin bij het begin
Lees de Bijbel in ontspannenheid.
Zijn er teksten die je raken, schrijf ze op of geef het kleur in de Bijbel.
Woord voor woord.

Heb je behoefte aan rust en wat jou binnenste buiten gekeerd heeft een plek te geven? Lukt het je niet alleen en wil je graag dat ik hierin met je stil sta en met je meeloop, zodat jij in Gods Helderlicht gaat stralen?

Bijbelteksten: Lucas 22: 41 t/m 44, Jesaja 9: 1 t/m 6, Hebreeën 4:14 t/m 16 & Romeinen 8: 38 & 39