Helderlicht

De naam helderlicht, begon met dat ik een vuurtoren zag.
Het lichthuis op de rots. Een bootje door stormen, dikke mist, duisternis, overweldigende golven en daar, zie je het?
Ik ging verder op onderzoek uit en zag dat in de vuurtoren een ankerlantaarn zit. Wow!
In de Bijbel ging ik op zoek naar namen voor de coachingpraktijk en geïnspireerd op de bijbelteksten:
Jesaja 9 vers 1 ‘Het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan’.

Psalm 19 vers 9 ‘Het bevel van de Here is een vreugde voor ons hart. Het gebod van de Here is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht’.

Psalm 104 vers 1&2: Met hart en ziel wil ik de Here prijzen. Here, mijn God, wat bent U groot! U bent omringd door pracht en majesteit. God kleedt Zich in het licht alsof het een mantel is. De hemel wordt door Hem als een tent opgezet.

Dan komt het samen tot een geheel; Helderlicht, aan Hem alle eer en glorie!

De liefde van God, Zijn helderlicht, thuiskomen door Jezus Christus, gaan op de golven door de Heilige Geest.

In samenwerking met Daniëlle Brink, studio Vol Vertrouwen, is Helderlicht coaching in een prachtig logo vormgegeven.

Wil jij je ware bestemming tegemoet gaan? Je talenten ontdekken, je verleden de juiste plek geven, traumatische ervaringen verwerken en hoopvol de toekomst zien in Zijn Helderlicht?