Kom zoals je bent

Praten met God, je hart uitstorten bij Hem. Je hoeft het niet voor elkaar te hebben, je mag Hem naderen als een kind.
Al rennend, glimlachend, stralend en enthousiast vertellend.
Moet een kind het eerst op ‘orde’ hebben voordat zij naar God toe gaat? Nee! Je mag komen zoals je bent.
Ook juist als je verdrietig voelt en dikke tranen langs je wangen gaan, als je beroerd voelt en als je chaos in je hoofd ervaart.
Vooral als je onder de verf zit of door de modder hebt gerold, kom maar naar je Abba Vader!

Alles, maar ook echt alles mag je Hem vertellen en Hij zal je niet veroordelen, Hij gaat jou helpen.
Want Hij is je Hemelse Vader die jou intens liefheeft, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon heeft gegeven voor jou.
Iedereen die in Jezus, de Enige Zoon van God geloofd wordt gered en heeft eeuwig leven.
God heeft jou gemaakt in de moederschoot en je bent geliefd, waardevol en kostbaar in Zijn ogen.
Hij heeft het allerbeste met jou voor en Hij HOUDT van jou!

God kijkt naar je uit en als je als de verloren dochter voelt, is Hij Degene die naar je toe rent en je omhelst en kust.
Een feestmaal wordt voorbereid! 

God is God, Hij is Heilig, Rechtvaardig, Almachtig en Groot! Hij is ook je Abba Vader en je Vriend.
Praat met Hem, Hij is je innige Vriend en Vader.
Dus ook met alles, zitten gedachten je te porren, vertel het Hem.
Raak je ergens van slag van, Hij weet het al.
Je bent welkom hoe jij bent gemaakt en Hij heeft met een ieder weer een diepe innige taal die Hij spreekt en jij tot Hem. 
Hij geniet van jou, hoe je met Hem praat.  

Betrek God in alles, door de hele dag heen en dan ga je Hem ervaren,
zoals je dat nooit hebt gehad!

De Heilige Geest leidt jou en mij in gebed, wees ontspannen bij je Here!
En voel je gespannen, vertel het Hem. Het is een leugen dat je het voor elkaar moet hebben voordat je bij Hem mag komen.
Hij heeft je innig lief, de relatie met Hem is het grootste geschenk en daarin zijn wie je bent.
De Heilige Geest leert jou en mij bidden en de Heilige Geest bidt onophoudelijk voor ons.
Hij houdt van je op de manier hoe jij tot Hem spreekt, wees dus niet bang om daar ‘fouten’ in te maken. 
Het werkelijke offer waar God op wacht is een overgegeven geest, die weet dat zij niet zonder haar God kan en een hart dat geheel en al weet dat God de Enige is die haar helpen kan. Zulke mensen worden niet weggestuurd door God.
Kom tot Hem en laat je omhelzen en praat met Hem. 

Dochter, je mag zoals je bent naar Hem komen!
Als je verdrietig voelt, angstig, gepest wordt, niet gezien wordt.
Als je je alleen voelt en eenzaam, als je zo hard vecht om te overleven.
Als er geen vrienden/vriendinnen zijn, als je thuis geen thuis voelt, als jij je anders voelt dan anderen.
Weet dan, Jezus is bij je en Hij zal je nooit afwijzen!
Bij Hem ben je veilig en Hij zal nooit iets doorvertellen of je voor gek zetten.
Nee, in tegendeel Hij gaat jou helpen, Hij troost je en houd van je precies zoals jij bent gemaakt!
Wandel met Hem, praat met Hem, deel alles met Hem en dank Hem dat Hij jou allerbeste Vriend is!

Betrek God in alles, door de hele dag heen en dan ga je Hem ervaren, zoals je dat nooit hebt gehad!
Ik kan daar van getuigen en ik ben in een eeuwigdurende verbinding met Hem.
Want niets kan mij en jou scheiden van de liefde van God, door Jezus Christus! 

Kom zoals je bent, het is oké en laat de liefde van God tot diep in jou wortelen.
Kijk naar Hem op en praat met je Hemelse Vader, die jou door en door kent en geniet van jou!

Begin bij het begin

Neem ‘s ochtends de tijd om te praten met God
Lees    Psalm 51 & 139
            Lukas 15 vers 11 t/m 32
            Johannes 3 vers 16
            Romeinen 8 vers 38 & 39

Dank God dat Hij jou door en door kent en dat je bij Hem mag komen, zoals je bent!

Luister en zoek deze liednummers op YouTube; Welk een vriend is onze Jezus & opwekking 779 Zoals je bent.

Wil jij leven zoals God het heeft bedoeld, maar kom je er zelf niet uit? Zou je graag willen dat iemand in deze levensfase waar je nu zit met je meeloopt? Neem gerust contact met mij op en ik zie je graag tegemoet!

Dankbaar

Donderdagochtend (29 dec '22) zat ik op de bank met een heerlijke kop koffie en was ik gedreven met pen en papier bezig!Mijn agenda pakte ik erbij en ik schreef, er kwamen steeds meer dingen bij.Mijn vel papier was niet groot genoeg en nog een vel papier erbij.Ik...

Opladen en afstemmen

Er zijn van die leuke lampjes buiten, ken je ze? Er zit zo'n sensor aan, die zonlicht absorbeert. Wanneer het donker wordt, geven ze licht! Hoe meer zonlicht, hoe beter opgeladen, zodat ze langer blijven stralen in het donker! Hoe laad jij je op? Hoe lang blijf jij...

In het donker

Er was niemandNee geen mensDie mij helpen kon Ik wist niet eensWat er gebeurdeWat erin mij omging Geen woorden voorHet blijft stilEn toch zit ik vast Onrust lijkt mij voort te dravenVan binnen is het een catastrofeIk zie alleen maar duisternis Waar ben ik?Lamgeslagen,...

Waar ben je?

Vraag jezelf weleens af, welk pad je aan het lopen bent in je leven?Waar dat uitkomt?Wil je blijven in wat je zelf denkt te willen en tot de ontdekking komen dat je misleid bent?Of wil je echt leven in Vrijheid in Christus en vanuit Gods Liefde?Dan kom je nooit...

Kom zoals je bent

Praten met God, je hart uitstorten bij Hem. Je hoeft het niet voor elkaar te hebben, je mag Hem naderen als een kind. Al rennend, glimlachend, stralend en enthousiast vertellend. Moet een kind het eerst op 'orde' hebben voordat zij naar God toe gaat? Nee! Je mag komen...

Woorden hebben kracht

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de...

Binnenste buiten gekeerd

De titel alleen al raakt mij, dit schrijven komt vanuit mijn binnenste en tranen vullen mijn ogen.De innerlijke tranen die branden en lijken achter te blijven, ze komen niet, ze vallen niet naar beneden.Deze tranen die niemand ziet, maar wel voelbaar en aanwezig zijn....

Kwetsbaar en prachtig moedig

Sta jij op de juiste plek en weet je wat je nodig hebt? Een orchidee is prachtig en kwetsbaar tegelijk, deze plant geniet het meest op een lichte plek en van de namiddagzon, geen tocht of bij de verwarming. Het liefst in de bloei speciale orchideeën potgrond en een...

Hé, zie je mij?!

Voel je als een verloren schaapje, die de weg terug niet meer ziet? Verstrikt in prikkeldraad of in de sloot? Je bent bang en voelt je verlaten, ziet iemand mij? Wist je dat je niet de enige bent, die hiermee worstelt en bang is om nooit opgemerkt te worden. In een...

Helderlicht

De naam helderlicht, begon met dat ik een vuurtoren zag.Het lichthuis op de rots. Een bootje door stormen, dikke mist, duisternis, overweldigende golven en daar, zie je het?Ik ging verder op onderzoek uit en zag dat in de vuurtoren een ankerlantaarn zit. Wow!In de...