Kom zoals je bent

Praten met God, je hart uitstorten bij Hem. Je hoeft het niet voor elkaar te hebben, je mag Hem naderen als een kind.
Al rennend, glimlachend, stralend en enthousiast vertellend.
Moet een kind het eerst op ‘orde’ hebben voordat zij naar God toe gaat? Nee! Je mag komen zoals je bent.
Ook juist als je verdrietig voelt en dikke tranen langs je wangen gaan, als je beroerd voelt en als je chaos in je hoofd ervaart.
Vooral als je onder de verf zit of door de modder hebt gerold, kom maar naar je Abba Vader!

Alles, maar ook echt alles mag je Hem vertellen en Hij zal je niet veroordelen, Hij gaat jou helpen.
Want Hij is je Hemelse Vader die jou intens liefheeft, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon heeft gegeven voor jou.
Iedereen die in Jezus, de Enige Zoon van God geloofd wordt gered en heeft eeuwig leven.
God heeft jou gemaakt in de moederschoot en je bent geliefd, waardevol en kostbaar in Zijn ogen.
Hij heeft het allerbeste met jou voor en Hij HOUDT van jou!

God kijkt naar je uit en als je als de verloren dochter voelt, is Hij Degene die naar je toe rent en je omhelst en kust.
Een feestmaal wordt voorbereid! 

God is God, Hij is Heilig, Rechtvaardig, Almachtig en Groot! Hij is ook je Abba Vader en je Vriend.
Praat met Hem, Hij is je innige Vriend en Vader.
Dus ook met alles, zitten gedachten je te porren, vertel het Hem.
Raak je ergens van slag van, Hij weet het al.
Je bent welkom hoe jij bent gemaakt en Hij heeft met een ieder weer een diepe innige taal die Hij spreekt en jij tot Hem. 
Hij geniet van jou, hoe je met Hem praat.  

Betrek God in alles, door de hele dag heen en dan ga je Hem ervaren,
zoals je dat nooit hebt gehad!

De Heilige Geest leidt jou en mij in gebed, wees ontspannen bij je Here!
En voel je gespannen, vertel het Hem. Het is een leugen dat je het voor elkaar moet hebben voordat je bij Hem mag komen.
Hij heeft je innig lief, de relatie met Hem is het grootste geschenk en daarin zijn wie je bent.
De Heilige Geest leert jou en mij bidden en de Heilige Geest bidt onophoudelijk voor ons.
Hij houdt van je op de manier hoe jij tot Hem spreekt, wees dus niet bang om daar ‘fouten’ in te maken. 
Het werkelijke offer waar God op wacht is een overgegeven geest, die weet dat zij niet zonder haar God kan en een hart dat geheel en al weet dat God de Enige is die haar helpen kan. Zulke mensen worden niet weggestuurd door God.
Kom tot Hem en laat je omhelzen en praat met Hem. 

Dochter, je mag zoals je bent naar Hem komen!
Als je verdrietig voelt, angstig, gepest wordt, niet gezien wordt.
Als je je alleen voelt en eenzaam, als je zo hard vecht om te overleven.
Als er geen vrienden/vriendinnen zijn, als je thuis geen thuis voelt, als jij je anders voelt dan anderen.
Weet dan, Jezus is bij je en Hij zal je nooit afwijzen!
Bij Hem ben je veilig en Hij zal nooit iets doorvertellen of je voor gek zetten.
Nee, in tegendeel Hij gaat jou helpen, Hij troost je en houd van je precies zoals jij bent gemaakt!
Wandel met Hem, praat met Hem, deel alles met Hem en dank Hem dat Hij jou allerbeste Vriend is!

Betrek God in alles, door de hele dag heen en dan ga je Hem ervaren, zoals je dat nooit hebt gehad!
Ik kan daar van getuigen en ik ben in een eeuwigdurende verbinding met Hem.
Want niets kan mij en jou scheiden van de liefde van God, door Jezus Christus! 

Kom zoals je bent, het is oké en laat de liefde van God tot diep in jou wortelen.
Kijk naar Hem op en praat met je Hemelse Vader, die jou door en door kent en geniet van jou!

Begin bij het begin

Neem ‘s ochtends de tijd om te praten met God
Lees    Psalm 51 & 139
            Lukas 15 vers 11 t/m 32
            Johannes 3 vers 16
            Romeinen 8 vers 38 & 39

Dank God dat Hij jou door en door kent en dat je bij Hem mag komen, zoals je bent!

Luister en zoek deze liednummers op YouTube; Welk een vriend is onze Jezus & opwekking 779 Zoals je bent.

Wil jij leven zoals God het heeft bedoeld, maar kom je er zelf niet uit? Zou je graag willen dat iemand in deze levensfase waar je nu zit met je meeloopt? Neem gerust contact met mij op en ik zie je graag tegemoet!