Opladen en afstemmen

Er zijn van die leuke lampjes buiten, ken je ze? Er zit zo’n sensor aan, die zonlicht absorbeert.
Wanneer het donker wordt, geven ze licht!
Hoe meer zonlicht, hoe beter opgeladen, zodat ze langer blijven stralen in het donker!

Hoe laad jij je op?
Hoe lang blijf jij schijnen en stralen?
Is het van korte duur of heb jij het Licht al ontmoet?
Hoe lang laad je je op, zodat jij kan blijven stralen?

De God van Israël; Abraham, Isaak en Jakob, wij zijn gemaakt door Hem, er is geen andere god of iets anders waar we zijn uit ontstaan.
Er is een geestelijke wereld en de duivel bestaat met zijn demonen. De duivel gaat nog rond als een brullende leeuw, om te kijken wie hij kan verslinden (1 Petrus 5 vers 8).  

In Mattheüs 6 vers 24 staat; Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Wanneer jij ECHT wil opladen en tot rust wil komen, genieten van het leven zoals het is bedoeld, ga dan naar God, door Jezus Christus.
Jezus is gekomen om je niet te veroordelen, maar om je te redden!
Hij is het Licht en als je met Hem de relatie aangaat en dat Hij binnen mag komen in jou, dan ga je vanzelf stralen!
Want Hij is het die je dat laat doen. 

Als jij je oplaad of afstemt op de wereld; bijvoorbeeld dat je alleen maar richt en/of (te) gericht bent op mensen, sport, presteren, hobby’s, werk, nieuws, media, radio, jezelf, zal je merken dat je onrustig blijft.
Diep van binnen weet je dit, er is een soort gejaagdheid die je maar blijft voortdraven en je komt maar niet tot rust.

Hoe kom je tot rust?
Door Gods Woord te lezen, door in relatie te zijn met Hem, God, Jezus en de Heilige Geest.
Want Jezus is de Enige goede Herder, die Zijn leven geeft voor Zijn schapen.
Johannes 10 vers 1 – 18
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.
Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.
Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen.
Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Jezus is de Enige goede Herder, Hij geeft Zijn LEVEN voor Zijn schapen

Tot rust komen, de echte rust is alleen bij God te vinden, door Jezus Christus.
Een voorbeeld uit mijn eigen leven is, dat ik toen ik in een ongezonde relatie zat en ik maar op zoek was naar rust.
Ik had hoofdpijn, buikpijn, zat vol spanning en stress, onzekerheid en wist niet wie ik zelf was.
Ik ging een soort yoga doen om rust te vinden en ontspanning.
Ik merkte eerst dat het werkte, daarna langzamerhand toch wel erg moe, maar niet denkend dat het daarvan zou komen.
In een gesprek met een voorganger zei hij; zie yoga als rattengif. Voor 90% is het goed, 10% is gif.
Dat verziekt je en je zet een deur open voor de duivel.
Ik ging, toen het gesprek voorbij was, bidden naar God en per direct heb ik mijn sportabonnement opgezegd.

Vaak zijn het van die dingen wat op het moment fijn lijkt, jij hebt even geen ‘zorgen’, ‘druk’ aan je hoofd.
Maar wat je doet, is je stelt het uit (vluchten) waar je eigenlijk van binnen mee aan de slag mag gaan.
Daarbij moet je dus ook nog dat andere verwerken en ben je dubbelop aan het werk.
Het kan ook zijn, dat je aan de ‘goede’ dingen bezig bent, maar je daar helemaal op focust in plaats van God.
De duivel maakt het je gemakkelijk om je te verleiden en te misleiden, dat is zijn ‘marketingstrategie’.
De duivel is een leugenaar, in hem is geen waarheid.
De duivel doet dit, om je ver van God te houden en je ogen gericht te houden op de wereldse dingen.
Hij doet dit zo slinks en gemeen, dat wanneer je het door hebt, hij je gedachten vult met andere leugens.
Je had het door moeten hebben, je wist toch beter, nu is er echt geen weg meer terug naar God, nu heb je het verprutst.
Dit kan zo doorgaan, zo erg, dat het letterlijk tot zelf – moord kan gaan.

Want stel dat jij in je bestemming komt, die God heeft bedoeld voor jou?
Dat jij inziet dat God onvoorwaardelijk van je houdt en dat Hij op je wacht als een Vader?
Dat God door en door goed is, liefde, genade, rechtvaardig, barmhartig, leven geeft, vriendelijk is, dat Zijn Waarheid jou vrij zet en dat bij God niets onmogelijk is. Dat als je bid naar God en je vraagt om een brood, je nooit een steen zou geven.

Jij bent gemaakt om in relatie te zijn met God, die leegte die je voelt kan Hij alleen opvullen.

God heeft jouw prachtig gemaakt als Zijn kind en Hij heeft jou op deze aarde gezet voor Zijn glorie! Jij bent gemaakt naar Zijn evenbeeld.
God heeft Zijn eigen Zoon naar de wereld gestuurd, niet om jou te veroordelen maar om jou te redden.
Jezus Christus is ALLEEN de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan alleen door Jezus!

Gods Woord, de Bijbel is de ENIGE Waarheid. Dus ben je op zoek naar echte rust en echte vrijheid, keer je om en kom tot Jezus.
Mattheüs 11: 28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Gods Woord, de Bijbel is de ENIGE Waarheid.

Dankbaar

Donderdagochtend (29 dec '22) zat ik op de bank met een heerlijke kop koffie en was ik gedreven met pen en papier bezig!Mijn agenda pakte ik erbij en ik schreef, er kwamen steeds meer dingen bij.Mijn vel papier was niet groot genoeg en nog een vel papier erbij.Ik...

Opladen en afstemmen

Er zijn van die leuke lampjes buiten, ken je ze? Er zit zo'n sensor aan, die zonlicht absorbeert. Wanneer het donker wordt, geven ze licht! Hoe meer zonlicht, hoe beter opgeladen, zodat ze langer blijven stralen in het donker! Hoe laad jij je op? Hoe lang blijf jij...

In het donker

Er was niemandNee geen mensDie mij helpen kon Ik wist niet eensWat er gebeurdeWat erin mij omging Geen woorden voorHet blijft stilEn toch zit ik vast Onrust lijkt mij voort te dravenVan binnen is het een catastrofeIk zie alleen maar duisternis Waar ben ik?Lamgeslagen,...

Waar ben je?

Vraag jezelf weleens af, welk pad je aan het lopen bent in je leven?Waar dat uitkomt?Wil je blijven in wat je zelf denkt te willen en tot de ontdekking komen dat je misleid bent?Of wil je echt leven in Vrijheid in Christus en vanuit Gods Liefde?Dan kom je nooit...

Kom zoals je bent

Praten met God, je hart uitstorten bij Hem. Je hoeft het niet voor elkaar te hebben, je mag Hem naderen als een kind. Al rennend, glimlachend, stralend en enthousiast vertellend. Moet een kind het eerst op 'orde' hebben voordat zij naar God toe gaat? Nee! Je mag komen...

Woorden hebben kracht

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de...

Binnenste buiten gekeerd

De titel alleen al raakt mij, dit schrijven komt vanuit mijn binnenste en tranen vullen mijn ogen.De innerlijke tranen die branden en lijken achter te blijven, ze komen niet, ze vallen niet naar beneden.Deze tranen die niemand ziet, maar wel voelbaar en aanwezig zijn....

Kwetsbaar en prachtig moedig

Sta jij op de juiste plek en weet je wat je nodig hebt? Een orchidee is prachtig en kwetsbaar tegelijk, deze plant geniet het meest op een lichte plek en van de namiddagzon, geen tocht of bij de verwarming. Het liefst in de bloei speciale orchideeën potgrond en een...

Hé, zie je mij?!

Voel je als een verloren schaapje, die de weg terug niet meer ziet? Verstrikt in prikkeldraad of in de sloot? Je bent bang en voelt je verlaten, ziet iemand mij? Wist je dat je niet de enige bent, die hiermee worstelt en bang is om nooit opgemerkt te worden. In een...

Helderlicht

De naam helderlicht, begon met dat ik een vuurtoren zag.Het lichthuis op de rots. Een bootje door stormen, dikke mist, duisternis, overweldigende golven en daar, zie je het?Ik ging verder op onderzoek uit en zag dat in de vuurtoren een ankerlantaarn zit. Wow!In de...